Source documents (to be completed and organised) in The Public Data Folder

  • 200 KIA Circulaire Economie juli 2019.pdf
  • 220 33 MJP Chemische recycling en circulaire plastics rev 2019-05-23.pdf
  • 300 Programma Nederland Circulair in 2050 2016.pdf
  • 304 Transitie-agenda Kunststoffen 2018.pdf
  • 500 Discussienota naar een duurzaam Europa in 2030 januari 2019.pdf
  • 501 Een Europese strategie voor kunststoffen in een circulaire economie januari 2018.pdf
  • 501a Een Europese strategie voor kunststoffen in een circulaire economie januari 2018 bijlagen.pdf